Il-Biskuttini tal-Lewż

Name: Enrique Tabone
Scran: Il-Biskuttini tal-Lewż
Mother Language: Maltese

“My name is Enrique Tabone and my mother language is Maltese. The name of this dish, which comes from Malta, is called Biskuttini tal-Lewż, which translates to English as Maltese Almond Biscuits. This is the first time I’ve made this dish since I moved to Greater Manchester two years ago. I attach a recording of myself reciting a poem I wrote about this dish in my mother language. I include the text for this, along with an English language translation”

Sounds Like: Il-Biskuttini tal-Lewż – a poem written and recited by Enrique Tabone
Il-Biskuttini tal-Lewż

Il-Biskuttini tal-Lewż

togħma ta’ festi ta’ żmien l-għaqda il-familja

pastini żgħar ħelwin sempliċi fil-forma
bħal meta kont jien żgħira fil-kċina man-nannu nagħfġu l-għaġina

u jien indawwar il-blalen tondi tondi
idellku xi ftit ma’ idi inpoġġijhom waħda waħda ħdejn xulxien

qishom suldati
u nispiċċawhom bil-lewża perfetta
forma ta’ demgħa

fil-festi
meta in-nanna
toħodni għand ħutha l-bniet
li baqu jgħixu fid-dar ta’
tfulitha
nistennew jinġabru tal-familja
u kif tgħaddi il-banda
joħorġu bil-platt mimli
pastini friski
l-itjeb li qatt doqt
u n-nanna terfagħli waħda żejda għalija

fil-festin
fuq il-mejda prinċipali
f’xi tieġ jew magħmudija
jew xi ġabra fil-Milied
iċ-ċajta kienet tkun
“dak il-basket biex inhu mimli? b’xi biskuttina tal-lewż?”

għax komuni
li meta tfal mhux mistednin għall-festin Il-ġenituni lura lejn id-dar
tarhom joħorgu xi biskuttina jew tnejn mill-basket pulit pulit tal-mamà
jew mill-but tal-ġlekk ġdid tal-papà mgeżwra f’xi karta
biex jaqsmuha mat-tfal

żmien sabiħ
żmien il-festi
togħma ta’ ċelebrazzjoni

Il-Biskuttini tal-Lewż